Hej!
Anneli Weiner här, kandidat för Miljöpartiet till kommunfullmäktige i Örebro. Jag engagerar mig i politiken för att vi ska skapa ett samhälle som är hållbart för både människor och natur. Miljö- och klimatfrågorna måste få större betydelse i alla sammanhang. Jag jobbar med samhällsplanering och infrastruktur på Trafikverket. Jag är också utbildad kommunikatör.

Jämställdhet och bra, ekologisk, närodlad mat är kanske de viktigaste frågorna för mig, personligen. Jag tänker att jämställdhet är när människor kan göra fria livsval, utan att begränsas av kön, funktion, bakgrund, etnicitet eller vad det nu kan vara som påverkar. Lika lön, tillgång till utbildning och ett arbetsliv där vi får plats, och inte går sönder, är viktiga byggstenar. Och kunskap om vad som begränsar oss, så att vi kan motverka det, redan i skolan.

Bra mat betyder så mycket. Ekologiskt odlat gör att vi bidrar till biologisk mångfald. Lokalproducerat gör att vi klarar vår egen livsmedelsförsörjning i större grad och att vi inte behöver så långa transporter. Matsvinn är något som vi definitivt behöver arbeta bort. Det är för mig helt obegripligt att en tredjedel av alla livsmedel går till spillo, någon gång i hela kedjan från odling till bord. Det här kan vi göra något åt!

Jag kommer att finnas med där Miljöpartiet kampanjar i Örebro, fram till valet.

Shares 65